Factors de creixement

1- Què són realment els factors de creixement plaquetaris o el també anomenat plasma ric en plaquetes?

Un factor de creixement és un senyal biològic que estimula o inhibeix una funció cel·lular. Generalment, són proteïnes que promouen el desenvolupament dels teixits. El plasma ric en plaquetes (PRP) s’obté de la sang del propi pacient després de concentrar i trencar les plaquetes sanguínies, desprenent així els factors de creixement que aquestes plaquetes contenen.

 

2- Com s’obtenen?

S’extreu sang venosa del mateix pacient, la qual és sotmesa a un procés de centrifugació per a obtenir un plasma ric en plaquetes. Aquest procediment es realitza en condicions de màxima esterilitat i amb totes les garanties. El temps de preparació és d’entre 20 i 30 minuts i, segons el mètode emprat, s’aconsegueix concentrar les plaquetes entre 2 i 10 vegades el nivell sanguini basal.

 

3- Són iguals tots els PRP utilitzats actualment?

No, ja que segons el procés d’elaboració resultarà un producte diferent. Aquests processos determinen clarament diferents proporcions d’eritròcits, cèl.lules mesenquimals perifèriques i proteïnes sèriques. Una altra dada d’interès és el nombre de leucòcits, ja que segons el procés d’elaboració al que s’hagi sotmès la sang hi haurà o no un continguts d’aquests.

 

4- Com actuen els PRP?

Un factor de creixement és un senyal biològic que estimula o inhibeix una funció cel·lular. Generalment, aquests senyals mol·leculars son pèptids que promouen la proliferació cel·lular, la diferenciació, quimiotaxi  i migració de diversos tipus de cèl.lules i com a conseqüència contribueixen al desenvolupament de la matriu extracel·lulari i, per tant, dels teixits.

Els factors de creixement actuen sobre la forma i diferenciació de les cèl.lules encara que la majoria intervenen en la seva proliferació.

El factor de creixement més abundant en el PRP és el PDGF, encara que n’hi ha molts d’altres que ajuden a la reparació i cicatrització dels teixits.

 

5- Podem dir que regeneren els teixits?

Els teixits es reparen creant un teixit de transició que forma una cicatriu. El múscul, tendó o lligaments tenen un procés de reparació molt semblant al que passa amb les ferides de la pell. Inicialment, hi ha una inflamació, amb l’arribada d’abundants vasos es forma el coàgul de sang i s’alliberen cèl.lules i senyals mol.leculars que desencadenen una cascada de processos que formen una cicatriu.

Els PRP ajuden a la reparació dels teixits, escurçant els terminis i millorant la qualitat de les cicatrius.

En l’actualitat no podem afirmar que els factors regenerin els teixits, però sí que indueixen a una millora en els processos de reparació tissular, escurçant els terminis i millorant la qualitat de les reparacions.

 

6- Són una solució per a l’artrosi?

No està demostrat que tinguin cap efecte sobre l’evolució de l’artrosi. Les PRP tenen un efecte antiinflamatori molt potent que pot millorar la simptomatologia que produeix l’artrosi, ajudant als pacients a normalitzar la seva vida. Això permet en alguns casos perllongar la vida de les articulacions, retardant així la seva substitució per pròtesis.

 

7- Milloren les lesions i ajuden a la reparació quirúrgica?

Estan indicats en el tractament no quirúrgic de les lesions de tendons, lligaments i també s’ha proposat en lesions musculars, millorant la qualitat de les reparacions i escurçant-ne els terminis de recuperació. A més, ajuden a la reparació de cirurgies tendinoses, com la ruptura del manegot rotador de l’espatlla, lligament creuat anterior, reparacions meniscals i del cartílag articular, millorant així el resultat de les nostres cirurgies i escurçant els terminis de recuperació.

Revisant la literatura mèdica,els millors reultats s’obtenen en el tancament i cura de ferides i són d’especial interès per a les ferides tòrpides o en pacients diabètics o amb mala irrigació.

8- Són un procediment segur?

Totalment. La seva elaboració està aprovada per la FDA (Food and Drug Administration) nord-americana, un dels organismes amb major fiabilitat en l’avaluació dels procediments mèdics a nivell muncial. A més, moltes empreses multinacionals de tecnologia mèdica disposen de sistemes per a la seva (

 

9- Són imprescindibles en tota intervenció quirúrgica?

En absolut. Com és obvi, no cal necessàriament l’ús de factors en totes les intervencions quirúrgiques, convertint-les en actes quirúrgics de menor eficàcia en cas de no ser utilitzades. En qualsevol cas, és el criteri mèdic el que fixarà quan s’han d’utilitzar i en quins casos podem aspirar a que millorin la qualitat de les nostres reparacions quirúrgiques. Hi ha molts treballs que mostren la milloria en la recuperació de moltes lesions tractades amb PRP.

 

10- Susbtitueixen una intervenció quirúrgica?

En absolut, en tot cas poden ser un complement d’aquestes. Els factors no converteixen en bona una intervenció mal planificada o mal indicada. En tot moment ha de prevaler el criteri mèdic, utilitzant les indicacions que tenen demostrada una eficàcia en la literatura mèdica. Els factors plaquetaris són avui en dia una arma poderosa per a tractar els nostres malalts, però la investigació sobre les seves aplicacions està en desenvolupament continu. Això ens permet afirmar que, si els seu present és excel.lent, el seu ús futur en diferents patologies serà encara millor.

Consulti la Bibliografia factors de creixement >>