Contacte

Centre de Traumatologia, Fisioteràpia i Osteopatia

Contactar amb nosaltres

Carrer del Pont,  11
Les Franqueses del Vallès
(Ronda Nord Granollers)

info@balcells.cat
Tel. 93 119 90 35
Mòbil. 615 127 460

BALCELLS Centre de Traumatologia i Fisioteràpia té la voluntat de convertir-se en el referent del tractament integral de les afeccions de l’aparell locomotor a Granollers, Les Franqueses i la comarca del Vallès Oriental.

Ens proposem oferir als nostres pacients un servei de qualitat, amb proximitat i immediatesa, enfocat a les necessitats individuals de cadascun d’ells.

Demanar informació per correu electrònic

Enviar un correu

1 + 2 = ?

D’acord amb allò disposat en la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/99 de 13 de Desembre, així com en el seu Reglament d’Aplicació (Real Decreto 1720/2007), M2BV partners S.L. es compromet a utilitzar les seves dades per a la gestió del centre mèdic.

Les seves dades passaran a formar part d’un fitxer automatitzat inscrit a la “Agencia de Protección de Datos”. Si desitja exercitar qualsevol dels drets emparats en la Llei (accés, rectificació, cancel·lació o denúncia), envií un correu electrònic a info@m2bv.cat.