TRACTAMENT I RECUPERACIÓ DEL SÒL PELVIÀ

Prepraració maternal: Adquirir control respiratori.

  •         Control dels músculs en el moment del part.
  •         Disminuir molèsties musculars durant l’embaràs.
  •         Massatge perineal.
  •         Adquirir seguretat.
  •         Disminuir possibles seqüeles postpart.

Recuperació postpart: Prevenir incontinències urinaries i fecals.

  •         Prevenir prolapses.
  •         Restablir i millorar tonicitat abdominal.
  •         Disminuir la retenció de líquids.
  •         Disminuir les àlgies de la columna.